24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (2024)

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (1)

Kobe oli legenda sekä kentällä että sen ulkopuolella ja yksi kaikkien aikojen parhaista koripalloilijoista. Käytä tätä Kobe Bryantin lainausten luetteloa muistaaksesi hänet, oppiaksesi häneltä ja jatkaaksesi hänen perintöään.

Jos olet koripallofani, muista myös käydä katsomassanämä koripallolainat.

Kuuluisia Kobe Bryantin lainauksia

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (2)

"Kaikki negatiivinen; paine, haasteet, on minulle mahdollisuus nousta."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (3)

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (4)

”Olen reflektiivinen vain siinä mielessä, että opin siirtymään eteenpäin. Pohdin tarkoituksella"– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (5)

"Epäilen itseäni. Minulla on epävarmuus. Minulla on epäonnistumisen pelko. Minulla on iltoja, kun ilmestyn areenalle ja olen kuin: "Selkääni sattuu, jalkoihini sattuu, polviini sattuu." minulla ei ole sitä. Haluan vain rentoutua.’ Meillä kaikilla on itsemme epäilys. Et kiellä sitä, mutta et myöskään antaudu sille. Otat sen vastaan."– Kobe Bryant

Saatat pitää myös:Kaikkien aikojen kuuluisimmat urheilulainat:https://brightdrops.com/inspirational-sports-quotes

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (6)

"En voi samaistua laiskoihin ihmisiin. Emme puhu samaa kieltä. en ymmärrä sinua. En halua ymmärtää sinua."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (7)

"Päättäväisyys hiljentää epäilijät."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (8)

"Tämä on hetki, jolloin hyväksyn, että haastavimmat ajat ovat aina takanani JA edessäni."– Kobe Bryant

Aiheeseen liittyvä: Michael Jordan lainaukset

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (9)

"Omistautuminen tekee unelmista totta."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (10)

– Johtamisen aihe on herkkä. Monet johtajat epäonnistuvat, koska heillä ei ole rohkeutta koskettaa sitä hermoa tai lyödä sitä sointua. Vuosieni aikana minulla ei ole ollut sitä pelkoa."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (11)

”Käytä menestystäsi, vaurauttasi ja vaikutusvaltaasi saadaksesi heidät parhaaseen asemaan toteuttamaan omat unelmansa ja löytämään todellisen tarkoituksensa. Anna heidät koulun läpi, järjestä heille työhaastattelut ja auta heitä tulemaan johtajiksi. Pidä heidät samalla tasolla kovassa työssä ja omistautumisessa, jota tarvitsit päästäksesi sinne, missä olet nyt ja minne tulet lopulta menemään.”– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (12)

"Jos et usko itseesi, kukaan ei tee sitä puolestasi"– Kobe Bryant

Lue myös: Motivoivia lainauksia urheilijoille

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (13)

"Tärkeintä on yrittää inspiroida ihmisiä, jotta he voivat olla mahtavia kaikessa mitä haluavat."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (14)

”Kaikki, mitä näin, kuulin, luin tai tunsin, katsottiin koripalloilijana kasvamisen linssin läpi. Tämä näkökulma saa minut uteliaaksi kaikkeen, tekee kaikesta mielenkiintoista ja tarkoittaa, että elämä on elävää kirjastoa, jossa minun tarvitsee vain kiinnittää huomiota.”– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (15)

"Se ei haittaa minua ollenkaan. Onko minulla kovia tunteita? Ei lainkaan. Elämä on liian lyhyt istumaan ja pitämään kaunaa. En pidä yhtään mitään."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (16)

– Urheilu on loistava opettaja. Ajattelen kaikkea, mitä he ovat minulle opettaneet: toveruutta, nöyryyttä, erimielisyyksien ratkaisemista."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (17)

"Intohimo on menestyksen polttoaine."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (18)

"Kauneus siinä, että on siunattu lahjakkuudella, nousee epäilijöiden yläpuolelle kauniin hetken luomiseksi."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (19)

"Kun tiedät, miltä epäonnistuminen tuntuu, päättäväisyys jahtaa menestystä."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (20)

”Edellisen kerran minua pelotti, kun olin 6-vuotias karateluokassa. Olin oranssi vyö ja ohjaaja käski minut taistelemaan mustaa vyötä vastaan, joka oli pari vuotta vanhempi ja paljon isompi. Pelkäsin vähemmän. Tarkoitan, olin kauhuissani ja hän potkaisi persettäni. Mutta sitten tajusin, että hän ei potkinut persettäni niin pahasti kuin luulin hänen tekevän, ja ettei siinä ollut oikeastaan ​​mitään pelättävää. Siihen aikaan tajusin, ettei pelottelua ole olemassa, jos olet oikeassa mielentilassa."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (21)

"Kipu ei kerro, milloin sinun pitäisi lopettaa. Kipu on pieni ääni päässäsi, joka yrittää pidätellä sinua, koska se tietää, että jos jatkat, muutut. Älä anna sen estää sinua olemasta sellainen kuin voit olla. Väsymys kertoo, milloin sinun pitäisi lopettaa. Saavutat rajasi vasta, kun et voi mennä pidemmälle."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (22)

"Sinun on keksittävä tapa sijoittaa perheesi ja ystäviesi tulevaisuuteen. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, ja saatat ajatella, että se ei ole huoletonta, mutta ota hetki aikaa miettiä asiaa. Sanoin INVESTOINTI. En sanonut ANNA."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (23)

"Kun luovutat, annat jonkun toisen voittaa"– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (24)

"Joka tapauksessa en suostu muuttamaan sitä, mitä olen. Leijonan täytyy syödä. Juokse kanssani tai pakene minua."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (25)

"Passiivinen aggressiivisuus tässä kilpailussa tarkoittaa, että pärjäät vain virran mukana etkä halua häiritä pelin tyyniä vesiä saavuttaaksesi tavoitteesi."– Kobe Bryant

24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (26)

”Esimerkkejä on loputtomasti, mutta filosofiani on yksinkertainen. Kun tunsin siemeneni, pystyin löytämään muusani ja olemiseni tarkoitus oli kristallinkirkas."– Kobe Bryant

Lisää hyviä urheilulainauksia:

 • 28 kaikkien aikojen kuuluisinta baseball-lainausta
 • 23 kuuluisaa Muhammad Alin lainausta
 • 23 kuuluisinta Vince Lombardin lainausta
 • Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

  I am an enthusiast and expert in basketball and the legacy of Kobe Bryant. My depth of knowledge comes from following Kobe's career, studying his playing style, and understanding his impact on and off the court. I have also extensively researched his quotes, interviews, and contributions to the sport.

  Kobe Bryant and His Legacy

  Kobe Bryant was a legendary figure in the world of basketball, known for his exceptional skills on the court and his inspiring words off the court. His quotes continue to resonate with fans and aspiring athletes, serving as a source of motivation and guidance. Kobe's legacy extends beyond his playing career, as he was a role model for determination, leadership, and the pursuit of excellence.

  Concepts Related to Kobe Bryant's Quotes

  Public Speaking and Communication

  Kobe Bryant's quotes often reflect the importance of effective communication and public speaking. He emphasized the value of determination, leadership, and using one's influence to inspire others .

  Self-Reflection and Personal Development

  In his quotes, Kobe Bryant expressed the significance of self-doubt, reflection, and the drive to move forward despite challenges. He highlighted the need to embrace self-doubt and use it as a catalyst for personal growth .

  Leadership and Mentorship

  Kobe Bryant's quotes underscore the importance of leadership and mentorship. He emphasized the responsibility of successful individuals to empower others, guide them towards their goals, and instill the values of hard work and dedication .

  Passion, Success, and Overcoming Adversity

  Kobe Bryant's quotes often revolved around the themes of passion, determination, and the ability to rise above doubts and challenges. He emphasized the role of passion as a driving force for success and the importance of overcoming adversity .

  Personal Growth and Learning

  Kobe Bryant's perspective on life and learning was evident in his quotes, reflecting his curiosity and the continuous pursuit of improvement. He viewed life as a living library, where every experience contributes to personal growth.

  Conclusion

  Kobe Bryant's impact goes beyond his achievements on the basketball court. His quotes serve as a source of inspiration, guiding principles, and wisdom for individuals striving for personal and professional excellence. The concepts reflected in his quotes encompass public speaking, self-reflection, leadership, passion, and continuous learning, making them valuable lessons for individuals in various fields, not just in sports.

  24 inspiroivinta Kobe Bryantin lainausta (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Foster Heidenreich CPA

  Last Updated:

  Views: 5991

  Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Foster Heidenreich CPA

  Birthday: 1995-01-14

  Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

  Phone: +6812240846623

  Job: Corporate Healthcare Strategist

  Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

  Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.