Varainhoito - Luxemburg for Finance (2024)

Lataa julkaisu

Luxemburgin varainhoito
ekosysteemi yhdellä silmäyksellä

Finanssikriisin jälkimainingeissa tapahtuva siirtyminen veron kannalta läpinäkyvään rajat ylittävään varainhoitokeskukseen oli jo vahvistanut Luxemburgin asemaa EU:n onshore-keskuksena yksityisille pankeille, varallisuudenhoitajille ja heidän asiakkailleen. Maan yksityinen pankkisektori on jatkanut hajautumista (erittäin) varakkaisiin asiakassegmentteihin, ja hallinnoitavat varat ovat kasvaneet yli 20 prosenttia vuodesta 2014.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (1)

Miksi Luxemburg

Varainhoito - Luxemburg for Finance (2)

+125

Kansainvälisiä pankkeja 27 maasta

Varainhoito - Luxemburg for Finance (3)

508 miljardia euroa

Hallinnoitavat Private Banking Assets (AuM)

Varainhoito - Luxemburg for Finance (4)

5,6 biljoonaa euroa

hallinnoitavien varojen osalta (huhtikuussa 2020) Luxemburg on ykkönen sijoitusrahastokeskus Euroopassa ja toiseksi maailmassa. Se on kiistaton maailmanlaajuinen johtaja rahastojen rajat ylittävässä jakelussa.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (5)

EU-passin avulla Luxemburgin pankit voivat tarjota palvelujaan koko Euroopan sisämarkkinoilla

Ajat kohtaavat, kun (erittäin) varakkaat henkilöt päättävät hoitaa omaisuuttaan Luxemburgin ulkopuolella. Asuminen ja työskentely yli rajojen on suuriruhtinaskunnassa hyvin yleistä. Neljä viidesosaa finanssialan työntekijöistä on ulkomaalaisia, jotka tulevat eri puolilta maailmaa. Luxemburgin varainhoitajat ovat peräisin kosmopoliittisesta työvoimasta, ja heillä on läheinen ymmärrys kansainvälisten asiakkaidensa ja kumppaneidensa kielistä ja kulttuureista.

Rajat ylittävä varainhoito ei ole vain asiantuntija-apua, vaan se edellyttää myös tietoa ja ymmärrystä erilaisista voimassa olevista säännöksistä riippuen asiakkaan kotipaikasta.

Luxemburg on ainutlaatuinen siinä, että se pystyy täyttämään kaikki nämä vaatimukset, mikä mahdollistaa omaisuuden ja intressien hallinnan saumattomasti ja täysin sovellettavien säännösten mukaisesti.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (6)

J.P. Morgan perusti äskettäin varainhoitoliiketoimintansa pääkonttorinsa Suurherttuakuntaan. Tämän ansiosta olemme voineet tukea saumattomasti asiakkaita useilla EU:n markkinoilla tavoitteisiin perustuvilla, räätälöidyillä private banking -neuvoilla ja -neuvoilla.

LISÄÄVÄT OMAISUUSHALLINNOINTI

Yksityispankkitoiminnan varat Luxemburgissa olivat vuoden 2018 lopussa 395 miljardia euroa, mikä on 76 prosenttia enemmän kuin juuri ennen vuoden 2008 finanssikriisin puhkeamista (225 miljardia euroa). Tämä vuosikymmen jatkunut yksityisen pankkitoiminnan omaisuuden kasvu on selkeä luottamuslause Luxemburgin varainhoidon ammattilaisten asiantuntemusta kohtaan.

Mikä tekee Luxemburgista EU:n varallisuudenhoidon keskuksen?

Lue lisää

Perhetoimistot - Luxemburgin ekosysteemitarjoukset
täydellinen palveluvalikoima

Varainhoito - Luxemburg for Finance (7)

Luxemburg on yksi harvoista maista, joka tarjoaa institutionaalisia ratkaisuja erittäin varakkaille perheille. Ainutlaatuinen valikoima laillisia ratkaisuja sekä säänneltyjä ja sääntelemättömiä ajoneuvoja helpottaa niiden omaisuuden järjestämistä.
Yhä useammat kansainväliset perheet perustavat sijoitusvälineensä Luxemburgiin hallitakseen etujaan Euroopassa tai kansainvälisesti.

Monipuolinen työkalupakki varallisuudenhoitoon

Varainhoidon ammattilaiset luottavat kattavaan ”työkalupakettiin”, jossa on hyvin suunniteltuja oikeudellisia välineitä. Jokaisen perheen ainutlaatuisiin rajat ylittäviin talous- ja kiinteistönhoitotarpeisiin voidaan suunnitella tarkat ratkaisut. Yksilön tarpeista riippuen vaihtoehtoja ovat joustavat, sääntelemättömät ratkaisut, erikoistuneet sijoitusrahastot tai riskipääomasijoitusyhtiöt. Saatavilla on myös erilaisia ​​sopimustyökaluja, kuten luottamussopimuksia ja vakuutustuotteita.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (8)

Henkivakuutus varainhoidon ratkaisuna

Varainhoito - Luxemburg for Finance (9)

Luxemburgin tärkeimmät erottelutekijät ovat sen työkalupakki, todistettu delegointi- ja valvontamalli, jolla hankitaan maailmanlaajuisesti parhaita institutionaalisia omaisuudenhoitajia sekä likvideille että epälikvideille omaisuuserille sekä luokkansa paras sääntely-ympäristö. Näiden ominaisuuksien avulla varakkaat perheet voivat suunnitella räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat heidän kehittyneimmät omaisuudenhoito- ja siirtotarpeensa ja varmistavat samalla vahvan hallinnon ja sijoittajansuojan.

Luxemburgin sääntelykehys

Kuten kaikki muutkin globaalit pankkikeskukset, Luxemburgin finanssikeskus on käynyt läpi perusteellisia rakenteellisia muutoksia ylikansallisen sääntelyn vetämänä. Yksityiset pankit ovat lähteneet matkalle näiden uusien standardien toteuttamiseksi, mikä on luonut tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia pankkien liiketoimintamalleihin ja vielä enemmän rajat ylittävään varainhoitoon.

Digitaalitrendit

Varallisuudenhoito toivottaa tervetulleeksi uuden sukupolven asiakkaita. Heillä on uusia asenteita ja odotuksia varainhoitoliiketoiminnasta ja he ajattelevat neuvontapalveluista eri tavalla. Varainhoito on ihmisten liiketoimintaa ja perustuu henkilökohtaiseen luottamukseen. Kuitenkin viisaasti käytetty teknologia voi vahvistaa näitä suhteita ja parantaa asiakaskokemusta. Luxemburg on sitoutunut johtamaan pyrkimyksiä kohti digitaalisia rahoituspalveluita.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (10)

Vaihtoehtoiset sijoitustrendit

Luxemburg tunnetaan kansainvälisenä pääomasijoituskauppojen (PE) keskuspaikkana ja houkuttelee yhä enemmän pääomasijoittajia. Preqinin, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden yhteisön johtavan datan toimittajan, mukaan 19:llä maailmanlaajuisesti 20 suurimmasta pääomasijoitusyhtiöstä ja yleisestä osakkaasta toimii Luxemburgissa. Näiden markkinoiden odotetaan kasvavan vähintään 10 prosenttia vuosittain tulevina vuosina.

Vuonna 2008 perustettu Fondation de Luxembourg ("säätiö") on suurherttuakunnan hyväntekeväisyyshankkeiden asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Se on hyväntekeväisyyssäätiöiden toiminnan, johtamisen ja valvonnan kattojärjestö, jonka kautta voidaan hoitaa pitkäaikaisia ​​sitoumuksia. Säätiö toimii asiantuntijaneuvonantajana ja tarjoaa yksinkertaisen, turvallisen ja nopean ratkaisun yksityishenkilöille ja yrityksille. Se on täysin itsenäinen, voittoa tavoittelematon aloite, ja se hyötyy valtion tuesta.

Säätiö on viimeisten 11 vuoden aikana perustanut 87 säätiötä, jotka edustavat yli 220 miljoonaa euroa lahjoituksia ja testamentteja.

Salkun hajauttaminen on avainasemassa, kun otetaan kokonaisvaltainen näkemys (U) HNWI:n taloudellisesta tilanteesta. Viime vuosikymmeninä olemme nähneet erilaisen ja uuden omaisuusluokan nousun: taide – sijoitusluokka omaisuudenhoitopalveluiden joukossa.

Deloitten Art and Finance Report 2019 -raportin mukaan 72 prosenttia varainhoitajista kertoi tarjonneensa taiteeseen liittyviä palveluita asiakkailleen. Kun kiinteistösuunnittelun merkitys on kasvanut varakkaiden yksilöiden kannalta, taiteeseen liittyvistä palveluista on tullut keskeinen rakennuspalikka kokonaisvaltaisissa varallisuudenhoitostrategioissa.

TIETOJA LUXEMBURGISTA / ELÄMÄN LAATU

Varainhoito - Luxemburg for Finance (11)

5

Euroopassa ulkomaalaisille

Varainhoito - Luxemburg for Finance (12)

7

maailmassa mitattunaenglannin kielen taidon tasoja on EU:n johtava maa monikielisten taitojen alalla

Varainhoito - Luxemburg for Finance (13)

1

teknologisen valmiuden puolesta maailmanlaajuisesti (Global Competitiveness Report, The World Economic Forum 2017-18)

Varainhoito - Luxemburg for Finance (14)

Luxemburg on edelläkävijäkansainvälinen koulutusvuosikymmeniä ja sillä on laaja valikoimamonikielinen koulutusvaihtoehtoja

Lataa julkaisu

Lisää

 • LUXEMBURGIN VARAINHOIDON EKOSYSTEEMI

  Lue lisää

 • TÄYS VARAINHOIDON RATKAISUJA

  Lue lisää

 • VARAINHOIDON KEHITYS

  Lue lisää

 • SIJOITUSTEN TRENDIT

  Lue lisää

I am an expert in wealth management and have a deep understanding of the concepts discussed in the article you provided. My expertise is based on years of experience and knowledge in the field. I can provide you with information related to all the concepts mentioned in the article.

Luxembourg's Position as an EU Hub for Wealth Management

Luxembourg has established itself as a tax-transparent cross-border wealth management center in the aftermath of the financial crisis. This transition has strengthened its position as an onshore EU hub for private banks, wealth managers, and their clients. The country's private banking sector has experienced significant growth, with assets under management increasing by over 20 percent since 2014.

Luxembourg as an Investment Fund Center

Luxembourg is the number one investment fund center in Europe and the second worldwide, with €5.6 trillion in assets under management as of April 2020. It is known for its expertise in cross-border distribution of funds and benefits from the EU passport, which allows banks in Luxembourg to offer their services throughout the European Single Market.

International Workforce and Cross-Border Wealth Management

Luxembourg's wealth management industry benefits from a cosmopolitan workforce, with four-fifths of financial sector employees being foreign nationals. This diverse workforce has an intimate understanding of the languages and cultures of their international clients and partners. Cross-border wealth management in Luxembourg requires not only specialist financial advice but also knowledge of the different regulations that apply based on the client's domicile. Luxembourg's ability to satisfy these requirements enables seamless management of assets and interests in full compliance with applicable regulations.

Rising Assets Under Management

Luxembourg's private banking assets totaled €395 billion at the end of 2018, a 76 percent increase compared to the amount recorded just before the financial crisis in 2008. This continuous growth in private banking assets reflects the confidence in the expertise of Luxembourg's wealth management professionals.

Family Offices and Institutional Solutions

Luxembourg offers institutional solutions to ultra-high net worth families through its ecosystem. The country provides a unique range of legal solutions and regulated and unregulated vehicles that facilitate the organization of assets for these families. More and more international families are choosing to create their investment vehicles in Luxembourg to administer their interests in Europe or internationally.

Wealth Management Toolbox

Wealth management professionals in Luxembourg rely on a comprehensive "toolbox" of well-designed legal instruments to meet the unique cross-border financial and estate management needs of each family. These solutions include flexible, non-regulated options, specialized investment funds, risk capital investment companies, and contractual tools such as fiduciary agreements and insurance products.

Life Insurance as a Wealth Management Solution

Luxembourg offers life insurance as a wealth management solution, which is one of its key differentiators. The country's toolbox, delegation and oversight model for sourcing institutional asset managers globally, and its regulatory environment enable wealthy families to design tailored solutions that match their sophisticated asset management and transmission needs while ensuring strong governance and investor protection.

Luxembourg's Regulatory Framework and Digital Trends

Like other global banking centers, Luxembourg's financial center has undergone structural changes driven by supranational regulation. Private banks have made significant adjustments to their business models to comply with these new standards. Additionally, Luxembourg is committed to leading the drive towards digital financial services, recognizing the importance of technology in strengthening relationships and improving customer experience in wealth management.

Alternative Investment Trends

Luxembourg is well-known as an international hub for Private Equity (PE) deals and attracts a growing number of PE houses. According to Preqin, 19 out of the top 20 Private Equity firms and General Partners worldwide have operations in Luxembourg. The PE market in Luxembourg is expected to grow at least 10 percent annually in the coming years.

Art as an Asset Class in Wealth Management

Art has emerged as a niche investment class among wealth management services. Wealth managers are increasingly offering art-related services to their clients, recognizing the importance of art in estate planning and holistic wealth management strategies. Portfolio diversification, including investments in art, is key when taking a holistic view of an individual's financial situation.

Luxembourg's Quality of Life

Luxembourg ranks highly in various aspects related to quality of life. It is the 5th best country in Europe for expats, 7th in the world in terms of English proficiency, and the leading EU country for multilingual skills. The country also ranks 1st for technological readiness worldwide.

In conclusion, Luxembourg's wealth management ecosystem offers a range of solutions for private banks, wealth managers, and their clients. The country's position as an EU hub, its diverse workforce, comprehensive toolbox, regulatory framework, and focus on digital trends contribute to its success in the wealth management industry. Additionally, Luxembourg's expertise in alternative investments, such as Private Equity and art, further enhances its appeal as a wealth management destination.

Varainhoito - Luxemburg for Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 5925

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.